BtoB

BtoB / B2B / Business to Business / 企業間取引 とは

Business to Businessの略称。企業が企業に向けて商品やサービスを提供する取引。企業と消費者との取引は「BtoC(Business to Consumer)」

« Back to Glossary Index